Välkommen att gå på kurs hos Arboga Brukshundklubb!


Gör Din anmälan:

...genom att klicka på bilden till den kurs du valt kommer du in och kan läsa mer om kursen. Där hittar du också att anmälningsformulär. Fyll i det och skicka iväg.

Du ska vara medlem i Arboga Brukshundklubb
Ta med medlemskort eller kvitto på betald medlemsavgift ochvisa upp vid första kurstillfället
 
Vaccination: Alla hundar ska vara vaccinerade (gäller alla kurser, aktiviteter och tävlingar). Medtag vaccinationsintyg vid kursstart!
 
Kursavgiften, se under resp kurs, ska vara inbetald senast vid första kurstillfället.
Medtag kvitto på inbetald kursavgift till kursstarten! Studiefrämjandet skickar ut inbetalningskort innan kursen startar. Medlemskap i klubben krävs. Medlemsavgiften betalas in direkt till klubben, se länk nedan. Medlemsavgiften skall vara betald innan kursstart. För reserver betalas även medlemsavgiften på plats

Hunden ska vara  registrerad i Jordbruksverkets centrala hundregister.

Kursanmälan är bindande.

Kursavgifter återbetalas inte utan läkar- eller veterinär-intyg.
(Om det finns reserver som ej fått plats till kursen, kan plats Du vill avboka erbjudas någon av dessa.)

 

Våra kurser under hösten 2018
klicka på respektive kurs för att läsa mer