Välkommen att gå på kurs hos Arboga Brukshundklubb!


Gör Din anmälan:

...genom att klicka på bilden till den kurs du valt kommer du in och kan läsa mer om kursen. Där hittar du också att anmälningsformulär. Fyll i det och skicka iväg.

Du ska vara medlem i Arboga Brukshundklubb
Ta med medlemskort eller kvitto på betald medlemsavgift ochvisa upp vid första kurstillfället
 
Vaccination: Alla hundar ska vara vaccinerade (gäller alla kurser, aktiviteter och tävlingar). Medtag vaccinationsintyg vid kursstart!
 
Kursavgiften, se under resp kurs, och medlemskap ska vara inbetald senast vid första kurstillfället.
Medtag kvitto på inbetald kursavgift till kursstarten! 
Kursavgift och medlemskap betalas in till Arboga BK´s  Bankgiro 5729-7467. Glöm inte fylla i Namn och vad inbetalningen avser.

Hunden ska vara  registrerad i Jordbruksverkets centrala hundregister.

Kursanmälan är bindande.

Kursavgifter återbetalas inte utan läkar- eller veterinär-intyg.
(Om det finns reserver som ej fått plats till kursen, kan plats Du vill avboka erbjudas någon av dessa.)

Information fortsättningskurs uppletande av föremål       FULLT!

Information valpkurs med start i maj
Anmälan: Valpkurs maj

Information rallylydnad - Nybörjare Kursen har börjat!
Anmälan: Rallylydnad - Nybörjare

Information Tävlingsinriktad kurs i lydnad -Startklass  Kursen har börjat!
Anmälan: Lydnad - Startklass

Prova på personsök