Välkommen som medlem i Arboga Brukshundklubb.
Hos oss får du möjlighet till flera olika aktiviteter tillsammans med din hund- valpkurser, kurser i allmänlydnad, tävlingslydnad, ringträning för utställning,tävlingsträning och flera andra aktiviteter. Du får också tillgång till träningsplan och träningsredskap

Information om olika aktiviteter får du via klubbens hemsida samt på anslagstavlan vid klubben, då klubben har en FB sida kommer påminnelser om aktiviteterna att ske där. Ibland skickas information ut via e-post därför är din e-post adress viktig.

Vi är en av 300 lokalklubbar som tillhör Svenska Brukshundklubben (SBK). Som medlem får du bl.a tidningen Brukshunden 6 gånger per år. Rabatt med 10% på hundförsäkringar hos Agria. Som medlem får du automatiskt en personolycksfallsförsäkring som gäller när du deltar i klubbens aktiviteter.

Mer information finner du på http://www.brukshundklubben.se

 Medlemsavgifter 2021

 530:-   Ordinarie medlemsskap (varav 400:- går till SBK centralt  och resterande 130:- till Arboga Brukshundklubb.)
 

 130:-   Du som redan är medlem i annan Brukshundklubb - ange vilken klubb!


 130:-   Familjemedlemskap är kopplat till helbetalande medlem i klubben
              - ange vem som är helbetalande i familjen!

 XXX    Ungdomsmedlemsskap för Dig mellan 7 - 25 år. Vänd Dig till 
             Köpings Hundungdom och välj SBK som specialklubb. 
             Det innebär att Du är med i två klubbar för en avgift.


För att bli ordinarie klubbmedlem eller familjemedlem betalar du in medlemsavgiften till klubbens bankgiro 5729-7467
samtidigt som du anger namn, adress, personnummer, e-post, telefonnummer i meddelande fältet.

Så fort vi erhållit din betalning registrerar vi ditt medlemskap hos SBK. Mer information kommer därefter att mailas/skickas till dig.