TRÄNINGSTÄVLINGAR för klubbens medlemmar
På grund av de rådande restriktionerna om max 8 personer på en klubborganiserad sammankomst har klubben för närvarande inga tävlingsträningar. När nytt besked ges från SBK kommer vi att informera om detta. Vi hoppas att 2021 ska bli ett bättre år än 2020 där vi kan träffas och träna igen.