MOMENTKURS LYDNAD, alla klasser
 
Förkunskaper: En bra allmänlydnad och en vilja att träna mellan träffarna
Mål med kursen: Att du och din hund väl ska kunna utföra de moment du väljer
Kursupplägg: Du tränar individuellt eller i liten grupp med samma önskemål
Antal deltagare: minst 4, max 12 om vi delar i två grupper
Antal gånger: 6, med start söndag 15 augusti och kursslut söndag 3 oktober
Tider: söndag 18:30 - 20:30, om det blir två grupper 15:30 - 17:30 och 18:30 - 20:30
Datum: 15/8,  22/8,  29/8,  5/9,  26/9, 3/10
Instruktör: Teta B Wognsen
Anmälan, och ange där vilken klass du tränar till, på sms 0730 655228, eller på tetas@gmail.com   
Pris: 800kr
VÄLKOMMEN med din anmälan senast tisdag 10/8!
 
BETALNING till klubbens bankgiro 5729 7467, meddela kurs och ditt namn samt om du samtidigt betalar medlemsavgiften eller redan är medlem.

Anmäl här nedan
 

  • Ange här vilken lydnadsklass du tränar till
  • Om du redan är medlem i ArbogaBrukshundklubb fyller du i ditt medlemsnummer här