Tävling och träningskommittén
 Kommittén ansvarar för klubbens
tävlingsverksamhet samt tävlingsinriktade träningar.

Tävlingar.
Sammankallande:

Maria Jacobsson, Tel 073-6752317   dizzedoggen@hotmail.com


Tävlingsinriktad träning
Birgitta Nääs   sekreterare@arbogabk.se

 
Resultat från tävlingar, utställningar.
Rapportera in era tävlingsresultat för erhållandet av HP samt publiceras på klubbens hemsida.
Birgitta Nääs sekreterare@arbogabk.se
 


Hundägarutbildningskommittén

 Kommittén ansvarar för klubbens kursverksamhet, i samarbete med Studiefrämjandet

 
Sammankallande 
Margareta Brandrup Wognsen
Tel 073-0655228  

tetas@swipnet.se


 

Valp/allmänlydnad 
Kontaktperson  mellan klubben och Studiefrämjandet 
samt Publicering av kurser på hemsidan.
Katarina Kernehed
Tel 073-9539535   
 tagebriard@hotmail.com
 


 

Rallylydnads verksamhet 
Margareta Brandrup Wognsen
Tel 073-0655228  
tetas@swipnet.se
 


 

Tjänstehund
Christer Sjöberg
0709-130611

 

 


StugkommitténKommittén
ansvarar för skötseln av stugan och träningsplaner.

Ansvarig/samankallande
Harry Nääs 

Anders Grönberg
 


Köksansvariga
Ansvarar för att det finns förtäring på kurser, träningskvällar samt tävlingar

Ansvarig/samankallande
Britt-Marie Pettersson

 


Webmaster

Katarina Kernehed
webmaster@arbogabk.se