Tävling och träningskommittén
 Kommittén ansvarar för klubbens
tävlingsverksamhet samt tävlingsinriktade träningar.

Tävlingar.
Sammankallande:

Annica Eriksson  tavling@arbogabk.se
tel:  076-900 00 81


Tävlingsinriktad träning
Birgitta Nääs   sekreterare@arbogabk.se

 
Resultat från tävlingar, utställningar.
Rapportera in era tävlingsresultat för erhållandet av HP samt publiceras på klubbens hemsida.
Birgitta Nääs sekreterare@arbogabk.se
 


Hundägarutbildningskommittén

 Kommittén ansvarar för klubbens kursverksamhet, i samarbete med Studiefrämjandet

 
Sammankallande:
Styrelsen

 
Kontaktperson  mellan klubben och Studiefrämjandet 
samt Publicering av kurser på hemsidan.
Katarina Kernehed
Tel 073-9539535   
 tagebriard@hotmail.com
 


 

Rallylydnads verksamhet:
Styrelsen

 

 


StugkommitténKommittén
ansvarar för skötseln av stugan och träningsplaner.

Ansvarig/samankallande
Harry Nääs 
Anders Grönberg
Örjan Johansson

 


Köksansvariga
Ansvarar för att det finns förtäring på kurser, träningskvällar samt tävlingar

Ansvarig/samankallande
Britt-Marie Pettersson

 


Webmaster

Katarina Kernehed
webmaster@arbogabk.se